محصولات

سنسور دما و رطوبت داکتی

سنسور دما و رطوبت داکتی

نصب بروی کانال هواسازها

و اتاق های تمیز

سنسور اختلاف فشار سوئیچی (DPS)

سنسور اختلاف فشار سوئیچی (DPS)

جهت مشاهده وضعیت فیلترها

گیچ اختلاف فشار عقربه ای

گیچ اختلاف فشار عقربه ای

0 الی 500 پاسکال

جهت مشاهده وضعیت فیلترها

پک مانیتورینگ اتاق تمیز

پک مانیتورینگ اتاق تمیز

شامل سنسور دماورطوبت و اختلاف

فشار و نمایشکر لمسی  7 اینچ

نمایشگر لمسی رنگی

نمایشگر لمسی رنگی

جهت نصب و کنترل پس باکس ها

و ایرشاورها و ...

سنسور دما و رطوبت اتاقی

سنسور دما و رطوبت اتاقی

نصب در انبارهای دارویی و

غذایی، سرد خانه ها و گلخانه ها

نمایشگر اختلاف فشار بین اتاقی

نمایشگر اختلاف فشار بین اتاقی

نصب در اتاق های تمیز ، آزمایشگاه ها

گیچ اختلاف فشار عقربه ای

گیچ اختلاف فشار عقربه ای

60- الی 60+ پاسکال

نصب در اتاق های تمیز

نمایشگر مخصوص اتاق تمیز

نمایشگر مخصوص اتاق تمیز

نمایش دما و رطوبت و

اختلاف فشار

دتکتور دود کانالی

دتکتور دود کانالی

نصب در کانال هواسازها

و اتاق های تمیز

سنسور دما و رطوبت پرتابل

سنسور دما و رطوبت پرتابل

نصب در یخچال های دارویی و

غذایی و چمپرها

سنسور اختلاف فشار

سنسور اختلاف فشار

نصب در اتاق های تمیز، فلومتر

هواسازها، فیلترهای هپا و...

موتور دمپر تدریجی

موتور دمپر تدریجی

نصب در کانال هواسازها

و اتاق های تمیز

اینترلاک دربهای اتاق تمیز

اینترلاک دربهای اتاق تمیز

کنترل دربهای اتاق های

تمیز تا 6 درب

آیفون مخصوص اتاق تمیز

آیفون مخصوص اتاق تمیز

مخصوص اتاق تمیز و محیط های

آزمایشگاهی

سنسورترومستات(مکانیکی)

سنسورترومستات(مکانیکی)

نصب روی کویل هواسازها

جهت حفاظت از یخ زدگی

سنسور ترومستات (الکترونیکی)

سنسور ترومستات (الکترونیکی)

نصب روی کویل هواسازها

موتور دمپر ON\OFF

موتور دمپر ON\OFF

نصب در کانال هواسازها

و اتاق های تمیز

شیر سه راهی (Actuator)

شیر سه راهی (Actuator)

نصب بروی شیرهای آب

گرم و سرد هواسازها

تلفن مخصوص اتاق تمیز

تلفن مخصوص اتاق تمیز

مخصوص اتاق تمیز و محیط های

آزمایشگاهی

برخی از مشتریان و خریداران تجهیزات ابزار دقیق آکو

AKO-Color.png

تولید و فروش تجهیزات ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ