گالری سنسورها و تجهیزات نصب شده آکو

گالری اتوماسیون هواسازها و اتاق های تمیز

سیستم کنترلی درب اینترلاک ها با PLC

AKO-Color.png

تولید و فروش تجهیزات ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ