اتوماسیون هواسازها و اتاق های تمیز آکو

 HVAC 2

 

اتوماسیون هواسازها و اتاق های تمیز آکو

 

نمایش و کنترل اتوماتیک دما و رطوبت و حجم هوای خروجی هواسازها (بصورت PID)

نمایش و کنترل اتوماتیک دما و رطوبت، فشار و فلو هوای ورودی اتاق های تمیز (بصورت PID)

نمایش وضعیت انواع فیلتر های نصب شده روی هواساز ها و سقفی اتاق های تمیز (هپا و ...)

رعایت کلاس بندی اتاق های تمیز در شروع بکار هواسازها (Classification) 

بهینه سازی مصرف انرژی در زمان غیر تولید و قطعی برق شهر (Night Mode)

استفاده از کنترلر و تجهیزات ابزاردقیق باکیفیت بالا(کنترلرزیمنس آلمان وتجهیزات ابزاردقیق آکو)

نمایش آنلاین و ثبت و نگهداری پارامترهای مهم هواسازها و اتاق های تمیز

 

دانلود مشخصات اتوماسیون هواسازها و اتاق های تمیز آکو [کلیک کنید ...]

AKO-Color.png

تولید و فروش تجهیزات ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ