متعلقات سنسورهای فشار

متعلقات سنسورهای فشار

 DP-Sensor-Accessories.PNG


 

متعلقات سنسورهای اختلاف فشار ( کد محصول :DP-Sensor-Accessories)

 

  • تمامی متعلقات سنسور های فشار به صورت جداگانه قابل سفارش می باشد.

 

✔ متعلقات سنسورهای اختلاف فشار شامل :                                                                                                                                     

1_ پروب پلاستیکی

2_ پروب فلزی

3_ شیلنگ پلاستیکی

AKO-Color.png

تولید و فروش تجهیزات ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ